Informacje na temat produkcji filmów reklamowych, promocyjnych, szkoleniowych.

Filmy reklamowe

Na zlecenie Klienta realizujemy spoty reklamowe promocyjne, od pomysłu aż po produkt końcowy. Koszt standardowej produkcji reklamy graficznej to 2000zł netto (+23% VAT), filmowej: 4000 zł (+23% VAT). Produkcja niestandardowa wyceniania jest indywidualnie, na podstawie wymagań scenariusza. Standardowa reklama graficzna: skanowanie i obróbka materiałów graficznych dostarczonych przez Klienta (zdjęcia, slajdy, grafika w formie elektronicznej itp.), lektor, oprawa muzyczna, napisy, elementy animacji komputerowej, montaż.

Standardowa reklama filmowa: scenariusz, realizacja zdjęć kamerą cyfrową (1 dzień zdjęciowy, do 100 km), oprawa muzyczna, lektor, napisy, montaż.

Współpraca z Klientem przy produkcji reklamy

1. Pomysł
Założenia do spotu reklamowego omawiane są przez Klienta z przedstawicielem Biura Reklamy. Najważniejsze ustalenia to: cel reklamy, do kogo ma trafić (grupa docelowa), jakie najważniejsze treści przekazać, rodzaj produkcji - filmowa czy graficzna, długość reklamy.

Odpowiedzi na poniższe pytania ułatwią ustalenie założeń reklamy:
- co będzie przedmiotem reklamy?
- jakie są mocne i słabe strony przedmiotu reklamy?
- jakie cechy odróżniają go od konkurencji?
- jaka jest jedna jego cecha, którą należy wyeksponować?
- jakie są korzyści dla konsumenta?
- kim jest konsument?

2. Realizacja

Na tej podstawie przygotowujemy szczegółowy scenariusz w przypadku reklamy filmowej lub tekst lektorski i ogólny zarys organizacji w przypadku reklamy graficznej. Propozycja ta może być jeszcze modyfikowana. Po otrzymaniu niezbędnych materiałów graficznych od Klienta (np. logo firmy, etykieta produktu, zdjęcia itp.) zaakceptowany projekt kierowany jest do realizacji.

3. Akceptacja, czyli kolaudacja
Gotową reklamę przedstawiamy Klientowi. Klient akceptuje reklamę podpisując dokument kolaudacyjny. Do emisji kierowane są wyłącznie reklamy formalnie zaakceptowane.

Filmy promocyjne, szkoleniowe, instruktażowe

Gwarantujemy najwyższy poziom usługi: atrakcyjny scenariusz, profesjonalny sprzęt, specjalistów z dużym doświadczeniem.

Na życzenie Klienta przygotowujemy wersje obcojęzyczne.

Oferujemy również przygotowanie dowolnej ilości kopii na wskazanym nośniku wraz z opracowaniem indywidualnej grafiki okładek.

Koszty produkcji i przygotowania kopii kalkulowane są indywidualnie.

Zamieszczone dokumenty mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.