Nasz fundament – Twój abonament

W jakim celu istnieje abonament RTV? Niezwykle istotnym! Abonament funkcjonuje po to, żeby media publiczne mogły istnieć i realizować misję publiczną.

Czym jest misja mediów publicznych?
• obowiązek tworzenia i emitowania programów dla wszystkich i dla każdego
• tworzenie i rozpowszechnianie programów regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych,
• prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,
• popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej,
• upowszechnianie wiedzy o języku polskim,
• tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą.

Jakie programy TVP Katowice mogą Państwo oglądać dzięki abonamentowi?

Aktualności – towarzyszą najważniejszym dla mieszkańców województwa wydarzeniom. Tworzą wizerunek województwa śląskiego w mediach ogólnopolskich. Materiały śląskich dziennikarzy oglądają widzowie programu 1 i 2 TVP oraz TVP Info.
Magazyn reporterów - są ludzie, których warto pokazać i sprawy, które należy nagłośnić – na autorów tego programu można liczyć. Znajdą odpowiednich ludzi i sprawy.
Programy w gwarze śląskiej i góralskiej - najchętniej oglądane przez widzów TVP Katowice programy rozrywkowe.
… i wiele innych!

Jak wygląda abonament w innych krajach europejskich?

Abonament za korzystanie z radia i telewizji płacić muszą obywatele 19 państw Unii Europejskiej, a wśród wysoko rozwiniętych krajów spoza „27” takie rozwiązanie stosują też Norwegowie i Szwajcarzy. W pozostałych państwach (Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Holandia i kraje bałtyckie) media publiczne finansowane są z budżetu państwa i reklam.

W większości państw, gdzie abonament istnieje, stanowi on tylko jedno ze źródeł finansowanie mediów publicznych. Zazwyczaj łączony jest z dotacjami budżetowymi lub z dochodami z emisji reklam.

Ile to właściwie kosztuje?
Abonament RTV od 1 stycznia w 2017.

Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:
a) 7,00 zł za jeden miesiąc,
b) 13,60 zł za dwa miesiące,
c) 20,15 zł za trzy miesiące,
d) 39,90 zł za sześć miesięcy,
e) 75,60 zł za rok.

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:
a) 22,70 zł za jeden miesiąc,
b) 44,05 zł za dwa miesiące,
c) 65,35 zł za trzy miesiące,
d) 129,40 zł za sześć miesięcy,
e) 245,15 zł za rok.

Użytkownik odbiornika rtv zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Zwolnienia od opłat abonamentowych

Z opłacania abonamentu RTV, po dopełnieniu niezbędnych formalności, zwolnione są:

- osoby, które ukończyły 75 lat życia,
- inwalidzi I grupy,
- a po wejściu w życie, 1 marca 2010 r., (link do przewodniczącego) nowelizacji także: emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
- trwale niezdolni do pracy renciści,
- bezrobotni,
- osoby uprawnione do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych.