Telewizja Katowice współpracuje w instytucjami kulturalnymi, artystycznymi, sportowymi. Swoim patronatem obejmuje ciekawe i ważne dla regionu i mieszkańców wydarzenia i inicjatywy.

Aby uzyskać patronat medialny Telewizji Katowice należy przesłać prośbę o jego przyznanie.
Wniosek powinien być skierowany do Sekretariatu Programowego oraz określać tytuł/nazwę i datę wydarzenia, miejsce, krótką charakterystykę oraz dane osoby/organizacji ubiegającej się o patronat nie później niż 10 dni przed imprezą, ponad to oświadczenie dotyczące abonamentu (do pobrania).

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu. Organizator otrzyma mailową/pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu, a także wszelkie konieczne informacje.

Zapytania dotyczące patronatu medialnego prosimy kierować do:

Ewa Smak
tel. 32 2595 481
e-mail: ewa.smak@tvp.pl