43 809 uczniów i 652 szkoły w dniu 11 grudnia 2014 r. obejrzało bezpośrednią transmisję w ramach Internetowego teatru TVP dla Szkół zrealizowaną przez TVP Katowice.
Był to spektakl Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach „BIEGNIJCIE DO SZOPKI”.
Przedstawienie zrealizowane w konwencji widowiska kolędowego, z charakterystycznymi dla tego gatunku postaciami Diabła, Anioła, Heroda czy Śmierci, wykorzystuje tradycyjne obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia.
Jak na tego typu inscenizację przystało, przenikają się w niej dwa plany sceniczne – aktorski i lalkowy, przy czym animacja odbywa się na oczach widzów.
Warto zwrócić uwagę na obecność na scenie ludowego instumentarium (m.in. burczybasów i diabelskich skrzypiec), które tworzy niejako trzeci plan widowiska. Kompozytor wzbogacił bowiem nagranie muzyki „ścieżką dźwiękową”, wykonywaną przez aktorów-muzykantów na żywo. To duży atut tego „Kolędariusza na Boże Narodzenie i Trzech Króli”.
Uniwersalność tematu i szopkowa poetyka spektaklu zachęcają do jego obejrzenia nie tylko dzieci, ale i dorosłych widzów. Tym bardziej, że właśnie do nich autor adresuje wiele zabawnych podtekstów i refleksji, przeplatając konwencje, bawiąc się cytatami zaczerpniętymi z klasyki i współczesnego języka, zapraszając do intelektualnej gry w znaczenia.
Dodajmy, że sztuka Edmunda Wojnarowskiego powstała w 1998 r. na zamówienie Polskiego Teatru dla Dzieci „Imagination” w Londynie; tam też wystawiono ją po raz pierwszy.
Transmisja tv została dofinansowana ze środków Miasta Katowice.
(wykorzystano materiały Teatru ATENEUM; fotosy spektaklu Tomasz Zakrzewski)