Na dnie rzeki Warty archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego znaleźli macewy. Wydobyto wiele nagrobków z napisami i symbolami, oraz unikatowe w skali Europy, macewy żeliwne. Odkrycie jest efektem projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Miejsca pamięci i zapomnienia.

Badania interdyscyplinarne na północnych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej", realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Teraz zabytki są katalogowane w Urzędzie Gminy Mstów.
Niewiele pozostało po cmentarzu żydowskim we Mstowie. Widać fragmenty porozbijanych macew, na których coraz trudniej już odczytać zatarte napisy. To świat, który pozostał już tylko na zdjęciach „Szlaku pamięci po gminie Mstów".
Stąd tak ważne jest to odkrycie. Znaleziono blisko sto fragmentów, wśród których są unikatowe, bardzo rzadko spotykane w Europie macewy żeliwne. Można też znaleźć na nich symbole ludzi, którzy odeszli: ptaka, rośliny, drzewa.