Należał do krakowskiego biskupa, francuskiego marszałka i rosyjskiego generała. Mieściła się w nim też żeńska szkoła rolnicza, później liceum. Bogata historia i wielu właścicieli nie uchroniło Pałacu Biskupów w Koziegłowach przed zniszczeniem. W latach siedemdziesiątych został rozebrany, a w niewielkiej jego części do tej pory funkcjonowało przedszkole. Teraz pałac został odnowiony.

Przed kilkoma wiekami tak właśnie wyglądał Pałac Biskupów. Nowoczesny budynek odbudowany został z ruin pod bacznym okiem konserwatora. Idealnie zachowała się siedemnastowieczna piwnica, która ma być siedzibą Bractwa Rycerskiego w Koziegłowach. Cały budynek podzielony zostanie na dwie części. Budowa trwała dwa lata.

Będzie też centrum promocji i informacji turystycznej. Do istniejącej wcześniej części powrócą też przedszkolaki. Ostatni remont przeprowadzony był w latach sześćdziesiątych. Budynek nie spełniał już określonych wymogów. Zagospodarowany zostanie też teren wokół pałacu. Sam budynek do użytku zostanie oddany we wrześnie 2016 roku. Ma przypominać o bogatej historii Koziegłów. Nazwa - Pałac Biskupów nawiązuje do początku XVI wieku, kiedy koziegłowskim majątkiem zarządzał biskup Jan Konarski.

I choć teraz zamiast książąt panuje burmistrz to pieniądze wydane na budowę pałacu iście królewskie, to ponad 6 milionów złotych.