Marszałek Województwa Śląskiego powołał specjalny zespół doradców, z którym będzie się konsultował, podejmując decyzje dotyczące starszych osób. W piątek, w gmachu Sejmu Śląskiego, odbyło się pierwsze posiedzenie Śląskiej Rady ds. Seniorów.

Henryk Wójtowicz, oprócz rodzinnych obowiązków, od piątku pełni także inną rolę. Razem z 19 innymi osobami tworzy zespół, który będzie doradzał marszałkowi województwa w sprawach dotyczących seniorów. Zespół ma inicjować pozytywne zmiany i dążyć do łamania szeroko pojętych barier. Platformą informacji o postępach prac ma być nowa strona internetowa Śląskie dla Seniora.

Nowością jest także Śląska Karta Seniora. Okazując dowód osobisty, osoby po 60. roku życia mogą liczyć na zniżki głównie w instytucjach kultury, ale także rekreacji i edukacji.