Program przedstawiać będzie najważniejsze wydarzenia z życia polskiej mniejszości narodowej w Czechach. Od społeczno–politycznych po sportowe i kulturalne.
Kronika Zaolzia
do góry