Przez 80 lat na terenach huty w Katowicach–Szopienicach gromadzono niebezpieczne odpady. Trzeba było aż sześciu lat intensywnych prac, żeby tę ekologiczną bombę rozbroić. Teraz teren, na którym do tej pory zalegały szkodliwe odpady, czeka na inwestora.

W ciągu ponad 100 lat swojej działalności Huta Szopienice na nieco ponad 7 hektarach zgromadziła aż 200 tysięcy ton szkodliwych substancji. Zalegające tam kiedyś odpady zawierały znaczące ilości cynku i ołowiu. Rekultywacja terenu trwała w sumie, aż 6 lat. Koszt inwestycji to 30 milionów złotych.