W Rybniku rusza program spłaty zadłużenia za czynsz. Tamtejszy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej stracił już blisko 30 mln złotych. Wiadomo jednak, że taka kwota jest nie do odzyskania. Aby nie powiększać dziury w kasie – urzędnicy poszli na ugodę z mieszkańcami, którzy mogą teraz spłacić długi pracą.