Przez dziesięć dni, międzynarodowe grono badaczy ginących języków, będzie prowadzić badania nad językiem wilamowskim, którym posługuje się zaledwie kilkadziesiąt osób. Są to potomkowie osadników, przybyłych przed wiekami z Flandrii.