Rząd przyjął niedawno projekt nowelizacji ustawy o powszechnym obowiązku obrony. W myśl projektu - formacja ma być odrębnym rodzajem sił zbrojnych z 35 tysiącami żołnierzy.