Nie milkną dyskusje na temat znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii. Oczekiwana od wielu lat, dziś budzi wiele kontrowersji. Co jest powodem sporu. Które z zapisów są trudne do przyjęcia przez środowiska związane z energetyką. Kto dzięki nowej ustawie zyskał, a kto stracił.