5 milionów złotych na rok – taką kwotę zdecydowało się zapewnić Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk”. Umowa o współfinansowanie zespołu ma zostać zawarta do końca 2019 roku. Trwają prace nad jej treścią. Pieniądze będą przeznaczone na działalność artystyczną zespołu.