Rządowy program „Za życiem” działa od początku roku i wspiera matki w ciąży z niepełnosprawnym dzieckiem. Mogą one liczyć nie tylko na pomoc finansową, ale również na asystenta rodziny. To pierwsze tak kompleksowe wsparcie dla matek, które wiedzą, że urodzą nieuleczalnie chore dziecko.

Rodzinom, w których urodzi się dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości czterech tysięcy złotych. Do tego porady prawne i wsparcie asystenta rodziny.

W województwie śląskim działa najwięcej koordynatorów rodziny. Jest ich prawie dwustu.

Ta ustawa to dopiero pierwszy, ale ważny krok, który kompleksowo obejmuje kobiety z zagrożonymi ciążami. Cel jest jeden: przekonać kobiety do urodzenia dziecka mimo jego ciężkiej niepełnosprawności.