Taras widokowy portu lotniczego w Katowicach Pyrzowicach to najlepsze miejsce na finał I Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Lotniczej. Uczestniczyli w nim uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy swoje życiowe plany wiążą z branżą lotniczą.