25 radnych spośród 41 głosujących było za udzieleniem absolutorium dla zarządu województwa śląskiego. W czasie obrad rozpatrywano sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za rok 2016.