98 lat temu w nocy z 16 na 17 sierpnia wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie. Zryw polskojęzycznej ludności Górnego Śląska miał na celu przyłączenie go do odradzającego się państwa polskiego. Walki toczyły się między innymi w okolicach Rybnika, Pszczyny, a także w części okręgu przemysłowego. Powstanie upadło 24 sierpnia, ale było podwaliną pod kolejne dwa powstania.

Ślązacy opowiadający się za Polską byli niezadowoleni z represji ze strony niemieckiej, a także niestabilnej sytuacji gospodarczej. Za bezpośrednią przyczynę powstania uznaje się masakrę górników przed kopalnią w Mysłowicach, do której doszło 15 sierpnia. Po upadku powstania represje w stosunku do polskiej społeczności nasiliły się, a niektórzy z powstańców musieli emigrować do Polski.

Walki z 1919 roku były pierwszym z trzech zrywów ludności Polskiej mającym na celu przyłączenie Górnego Śląska do Polski.