Po wielu miesiącach zapadła w końcu decyzja o wpisaniu zabytkowej kapliczki św. Barbary z połowy XIX wieku oraz parku na Górze Gryca w Bytomiu-Miechowicach do rejestru zabytków. W niedalekiej przyszłości ma to ułatwić rewitalizację tego terenu oraz uzyskanie dofinansowań. Bogata historia obiektów sprawiła, że są one nierozerwalnie związane z Miechowicami.

Wpisanie parku na Górze Gryca w Bytomiu-Miechowicach oraz zabytkowej kapliczki św. Barbary z połowy XIX wieku do rejestru zabytków ułatwi pozyskiwanie funduszy. Już wiadomo, że władze miasta będą mogły starać się między innymi o dotację na rewitalizację tego terenu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.