Komisja do spraw Energii i Skarbu Państwa zarekomendowała poprawki do projektu ustawy o rekompensatach za deputat węglowy. Czas na złożenie wniosku wydłużono do trzech tygodni, doprecyzowano także grono osób uprawnionych do tego świadczenia.

Z uwagi na dużą grupę osób starszych uprawnionych do rekompensaty – komisja opowiedziała się za wydłużeniem terminu na złożenie wniosku do 21 dni od wejścia w życie ustawy. Doprecyzowano grupę osób uprawnionych – to emeryci i renciści górniczy, którzy mieli ustalone prawo do emerytury lub renty – także renty po zmarłych górnikach i pobierali deputat węglowy. Z komisji projekt trafi ponownie do Sejmu. Ten ma go przyjąć jeszcze w tym tygodniu, by w przyszłym mógł dokumentem zająć się Senat. Gdy ustawę podpisze prezydent, ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.