Spółka Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Katowicach oferuje do sprzedaży 4 pojazdy: FORD MONDEO 2,0 TDCi, FORD TRANSIT FT 2800 S 2,0, MERCEDES-BENZ VARIO 614D, NIEWIADÓW 1200BH. Pojazdy sprzedawane będą w trybie przetargu pisemnego (zbierania ofert). Termin składania ofert mija 06.11.2017r. o godz. 11.00. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie TVP S.A. Oddział w Katowicach ul. Telewizyjna 1 sekretariat techniczny pokój nr. 226. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w terminie do 05.11.2017r. z podaniem nr rejestracyjnego pojazdu, którego dotyczy wpłata.