Przybyło etatów w szkołach, a reforma edukacji przebiega bez zakłóceń - takie wnioski przedstawiono we wtorek w Śląskim Kuratorium Oświaty. W województwie śląskim przybyło prawie dwa tysiące nauczycielskich etatów.

Według kurator oświaty nowe miejsca pracy i godziny wygenerowała m.in. ustawa Prawo oświatowe, która uniemożliwiła łączenie klas siódmych i zwiększanie w ten sposób liczby ich uczniów.

Z zaprezentowanych we wtorek danych Sytemu Informacji Oświatowej na rok szkolny 2017/2018 wynika, że w klasach siódmych uczy się ponad 42 tys. uczniów. Podobnie jak w całej Polsce zdecydowana większość sześciolatków pozostała w przedszkolach. Do klas pierwszych uczęszcza obecnie ponad 40 tysięcy dzieci.