Do 18 listopada można składać wnioski o przyznanie 10 tysięcy złotych rekompensaty za deputat węglowy dla emerytów i rencistów górniczych. Dokumenty należy składać w specjalnych punktach, które są otwarte według godzin ustalonych przez spółki węglowe. Uprawnionych do otrzymania deputatów jest ok. 235 tysięcy osób. Do tej pory wnioski złożyło 233 tysiące.

Wnioski można składać w specjalnych punktach – ich wykaz znajduje się na stronach internetowych spółek węglowych. Dokumenty można też wysłać pocztą – w tym przypadku liczy się data stempla pocztowego. Uwaga! Podpis złożony pod takim wnioskiem musi być poświadczony przez notariusza albo przez gminę. Na kopercie musi się znaleźć dopisek „REKOMPENSATA”. Termin składania wniosków mija 18 listopada o północy.