Kradną i sprzedają wszystko, co mają w domu, by mieć do nich dostęp. Dopalacze niektórzy twierdzą, że są gorsze od narkotyków. Mimo zakazu sprzedaży, nadal są łatwo dostępne. O tym, jak rynek dopalaczy rozwija się w rekordowym tempie - w reportażu Sabiny Dyli-Grad i Adriana Grada.