17 marca 2018 r.
Kościół Św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach

Zgłoszenia przyjmowane są od 2 października 2017r. do 16 stycznia 2018r.
Zainteresowanych uczestnictwem w przeglądzie odsyłamy na stronę: www.pasyjne.zory.pl

Informacja Informacja

Z wielką radością pragniemy zaprosić zespoły chóralne do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Kościelnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej - ŻORY 2018’, który odbędzie się 17 marca 2018 r. w kościele Rzymsko –Katolickim p.w. Św. Ap. Filipa i Jakuba w Żorach ul. Garncarska 16. Przegląd ma charakter ekumeniczny, dlatego zapraszamy wszystkie chóry wyznania chrześcijańskiego. Jak co roku w kościele Ewangelicko-Augsburskim w Żorach odbędą się koncerty poza konkursowe. Tradycja muzyczna całego kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości wybijający się ponad inne sztuki. Pięknym zwyczajem na Śląsku stało się wykonywanie w okresie Wielkiego Postu (a zwłaszcza w Niedzielę Palmową) utworów pasyjnych. Pragniemy, aby wszystkie chóry wymieniły swoje doświadczenia i podnosiły swój poziom twórczy o przeznaczeniu liturgicznym.

Materiały informacyjne, regulamin Przeglądu oraz kartę zgłoszenia można uzyskana na stronie: www.pasyjne.zory.pl , które należy przesłać pocztą lub na adres e-mail organizatorów do 16 stycznia 2018 r. lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego) Zwracamy się również z prośbą o przekazanie informacji o przeglądzie chórom kościelnym działającym na waszym terenie .