Konserwatorzy zabytków sztuki sakralnej, odkryli gotycką polichromię, na murach piętnastowiecznego kościoła, pod wezwaniem świętego Jerzego w Cieszynie. To sensacyjne odkrycie, ponieważ cieszyńskie freski znacznie poszerzają wiedzę historyków sztuki, na temat kondycji malarstwa gotyckiego na polsko-czeskim pograniczu.

W wyniku prac konserwatorskich, które prowadzone są w cieszyńskim kościele, udało się odkryć niezwykle cenne gotyckie polichromie. Średniowieczny autor cieszyńskich fresków wykonał je w popularnej wówczas manierze Mistrza Teodoryka - artysty pracującego na cesarskim dworze Karola IV w czeskiej Pradze. Odkrycie tych polichromii to prawdziwa sensacja architektoniczna. Tego typu malowideł, pochodzących z epoki gotyku, zachowało się w Polsce niewiele. Cieszyński kościół świętego Jerzego był zbudowany jako kaplica szpitalna i znajdował się wówczas poza murami średniowiecznego miasta, na tak zwanym Frysztackim Przedmieściu. Historycy datują świątynię na połowę piętnastego wieku.