Odbyły się ostatnie konsultacje dotyczące programu, który ma wzmocnić gospodarkę naszego regionu. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego pochyliła się dziś nad przygotowywanym przez rząd „Programem dla Śląska”. To lista projektów, inwestycji i przekazanych na nie funduszy. To co ma być przełomem, dziś było źródłem gorącej dyskusji.