28.01.2018, godz. 18:00, Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec” w Katowicach

Gdzie jest Paweł? czyli chcemy spokoju! - spektakl studentów IV roku Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie w reżyserii prof. Jana Peszka.