Centralne Biuro Antykorupcyjne opublikowało raport dotyczący zwalczania przestępczości korupcyjnej w naszym kraju. Jak się okazuje, najbardziej skorumpowanym regionem w Polsce jest województwo śląskie.

Mapa przedstawia liczbę zarejestrowanych przestępstw korupcyjnych w 2016 roku. Spośród prawie 25 tysięcy 970 przestępstw, najwięcej miało miejsce w województwie śląskim i małopolskim. Z opublikowanych przez CBA informacji wynika też, że najczęściej rejestrowano poświadczanie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i sprzedajność urzędniczą. Zdecydowaną większość podejrzanych o przestępstwa korupcyjne stanowili mężczyźni. Raport dostępny jest na stronie antykorupcja.gov.pl