Termin nadsyłania prac: do 30 marca 2018 r., Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zaprasza do udziału w XXI edycji Międzynarodowego Konkursu Cyfrowej Fotokreacji Cyberfoto 2018.

Konkurs ma na celu prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera i współczesnych technik obrazowania, jest dostępny dla wszystkich fotografujących. Materiałem wyjściowym do przetworzeń cyfrowych jest tradycyjna fotografia, bądź fotografia wykonana metodą cyfrową.

Prace /min. format 21x30, A-4/ w postaci wydruku lub odbitki fotograficznej należy przesłać w usztywnionych kopertach.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace do tej pory niepublikowane i nienagradzane. Uczestnictwo w konkursie jest płatne. Opłata od każdego autora wynosi 50 zł.

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a,
42-200 Częstochowa z dopiskiem „CYBERFOTO”
Tel. +48 34 365-59-64, fax +48 34 324-94-81
Zgłoszenie prac konkursowych do 30 marca 2018 r.
Ocena prac 5 kwietnia 2018 r.

Ekspozycja, otwarcie wystawy: 27 kwietnia 2018 o godz. 18.00 w Galerii ART-FOTO w Częstochowie.