W czwartek przedstawiciele spółek górniczych i energetycznych podpisali w Katowicach list intencyjny dotyczący programu Geo-Metan. Celem programu jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla na dużą skalę - przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej.

Listy intencyjne podpisały dziś zarządy spółek górniczych i energetycznych. Dzięki nowej metodzie PGNiG będzie posiadać istotne źródło gazu ziemnego, co wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według szacunków, wydobywalne zasoby metanu w złożach węgla na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego wynoszą ok stu siedemdziesięciu miliardów metrów sześciennych.