Nowy budżet i nowe prognozy finansowe - przyjął dziś Sejmik Województwa Śląskiego. Wcześniejsze projekty zostały wycofane po tym, jak negatywnie oceniła je Regionalna Izba Obrachunkowa. Opozycja ostrzega jednak, że województwo jest na skraju bankructwa.

W 2018 roku deficyt ma przekroczyć 126 milionów złotych. Dochody województwa w 2018 roku mają wynieść ok 1,745 mld złotych, wydatki 1,871 mld. Zarząd województwa jednak uspokaja i zapewnia, że dzięki negatywnej opinii RIO budżet województwa jest tylko lepszy. Na ten rok zarząd zmniejszył też, zgodnie z uwagami, bieżące wydatki województwa.