Spółka Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Katowicach oferuje do sprzedaży pojazdy: Ford Mondeo oraz przyczepę ciężarową Niewiadów. Przetarg odbędzie się w dniu 19.02.2018 roku o godz. 12,00 w siedzibie Oddziału TVP S. A. Katowice ul. Telewizyjna 1. Termin składania ofert mija 19.02.2018r. o godz. 11.00. Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie TVP S.A. Oddział w Katowicach ul. Telewizyjna 1 sekretariat techniczny pok. 226. Wadium wnosi się nie później niż 1 dzień przed upływem terminu składania ofert, tj. do 18.02.2018r.