Rozwój gospodarczy, wzrost bezpieczeństwa surowcowego i bardziej efektywny odzysk surowców - to główne założenia przygotowywanej w Ministerstwie Środowiska Polityki Surowcowej Państwa. W Katowicach odbyło się dziś drugie z serii konsultacyjnych spotkań regionalnych w sprawie tworzonego dokumentu.

Zmniejszenie zależności od zewnętrznych dostaw to główny element Polityki Surowcowej Państwa. Od roku nad dokumentem pracuje ministerstwo środowiska. Problemem pozostaje jednak związek między brakiem geologów w powiatach, planami zagospodarowania przestrzennego a zabezpieczeniem wydobycia złóż. Stąd konieczność współpracy administracji krajowej i lokalnej. W tym celu powstają programy dotyczące polityki surowcowej i wydobycia węgla. Choć Polska zaliczana jest do krajów bogatych w surowce - do tej pory nie miała jasnej strategii. Teraz ma się to zmienić. Ostatnia z cyklu regionalnych konsultacji odbędzie się w lipcu.