Obligacje za ponad dwanaście milionów złotych w gminie Poraj będą jednak wyemitowane. Radni zmienili zdanie i zdecydowali się na ich wypuszczenie. Gmina jest zadłużona na niemal 30 milionów złotych. Mamy plan naprawczy powtarza związany z Platformą Obywatelską wójt Łukasz Stachera. I dodaje bankructwo nam nie grozi - innego zdania jest opozycja i mieszkańcy, którzy głośno mówią o niegospodarności.