06.02, godz. 18.00, Katowice - Miasto Ogrodów, pl. Sejmu Śląskiego 2

Ta cykliczna wystawa prezentuje prace studentów kierunku Grafika z Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach. W sposób szczególny zostały dobrane i wyselekcjonowane prace z pracowni: plakatu, grafiki edytorskiej oraz multimediów. Do szczególnych cech przyświecających studentom WSTI należą m.in.: kreatywność, pasja, zaangażowanie, rozwój oraz nietuzinkowy sposób myślenia i działania. Prace są wynikiem potrzeby, jako komentarza do otaczającej rzeczywistości oraz występujących w niej problemów społecznych. Można natrafić na realizacje niejednokrotnie szokujące, angażujące, czy wręcz wstrząsające oraz inne o zabarwieniu ironizującym, dowcipnym, czy wreszcie przewrotnym w swojej wypowiedzi.

Niewątpliwie Ci zdolni, młodzi ludzie, odkrywający drogi swojego artystycznego rozwoju, wypracowali indywidualne środki artystycznej wypowiedzi, stąd różnorodność prezentowanych prac oraz technik ich realizacji. Niezwykłe zaangażowanie, ambicja, upór, dążenie do realizacji wyznaczonych celów, szukanie najlepszych rozwiązań graficznych, zaowocowało wystawą, która ma charakter przekrojowy.

Realizacje plakatów oraz publikacji wydawniczych powstały głównie w pracowni mgr Justyny Rybak oraz dr hab. Janusza Pacudy, natomiast nad realizacjami multimedialnymi czuwali dr hab. Bogdan Król, mgr Michał Rodziński oraz dr Łukasz Ziółkowski.

wystawa: 07.02–08.04.2018
kuratorki wystawy: Natalia Romaniuk, Justyna Rybak, Katarzyna Łata