Korzystając z blisko 2 mln zł unijnego wsparcia samorząd Częstochowy przez trzy lata zapewni działalność miejsca mającego pomagać mieszkańcom zagrożonym marginalizacją, wykluczeniem społecznym czy bezdomnością. Siedzibą będzie budynek zaadaptowany w innym unijnym projekcie.

Jak poinformował we wtorek częstochowski urząd miasta, samorząd zdecydował się powierzyć przedsięwzięcie - w formie zadania publicznego - działającej tam od lat Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”. Prowadzi ona m.in. bezpłatną stołówkę, działania resocjalizacyjne, świetlicę dla młodych z rodzin dysfunkcyjnych czy punkt konsultacyjny dotyczący uzależnień.

Przygotowując działalność miejsca świadczącego kompleksowe usługi dla osób zagrożonych wykluczeniem, miasto napisało projekt „Stare Miasto - Nowe Życie” - pod kątem środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Śląskiego na lata 2014-2020. Otrzymało z niego 1,95 mln zł dofinansowania do przedsięwzięcia oszacowanego na 2,05 mln zł.

Projekt jest uzupełnieniem inwestycji - całościowej przebudowy i adaptacji zdegradowanego budynku przy ul. Krakowskiej 34 pod kątem Centrum Aktywności Obywatelskiej dla dzielnic Centrum i Stare Miasto. Częstochowa już w 2016 r. pozyskała pod tym kątem ponad 4 mln zł unijnej dotacji. Inwestycja ma zostać fizycznie ukończona za kilka tygodni.

W realizowanym w oparciu o to miejsce projekcie społecznym udział ma wziąć co najmniej 300 osób ze Starego Miasta. Będą one mogły liczyć na indywidualne podejście i opracowanie odpowiedniej dla nich ścieżki wsparcia - w celu m.in. wzmocnienia aktywności społecznej oraz zawodowej.

Wsparcie ma odbywać się w ramach: punktu informacyjno-konsultacyjnego, klubu aktywizacji zawodowej i wsparcia oraz „organizowania społeczności lokalnej”.

Punkt to miejsce udzielania bezpłatnych konsultacji i porad, w tym informacji o pomocy specjalistycznej. Koordynuje zbiórkę i wydawanie odzieży, rzeczy oraz sprzętu domowego użytku. Realizuje też pracę podwórkową kierowaną do najmłodszych mieszkańców.

Klub aktywizacji ma stwarzać warunki do reintegracji społecznej i zawodowej. Pracują w nim m.in. terapeuta ds. uzależnień, trener umiejętności społecznych, doradca zawodowy i specjalista ds. budżetowania i zarządzania finansami. W jego ramach działa też świetlica dla dzieci i młodzieży (teraz powiększana o 50 miejsc).

Działania w ramach organizowania społeczności lokalnej mają obejmować budowanie potencjału społeczności, wspieranie postaw obywatelskich, pobudzanie do nawiązania i budowania relacji społecznych i zachęcanie do integracji - przy zapewnieniu wsparcia organów publicznych, organizacji pozarządowych i lokalnego biznesu. Pracują tam m.in. animatorzy i mediatorzy.

„Cieszę się, że dzięki środkom unijnym udaje nam się lepiej pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują” - powiedział cytowany we wtorkowej informacji miasta jego prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. „Procentuje także przekazanie przez nas części zadań, takich jak te, które realizuje Fundacja Adullam, organizacjom pozarządowym” - ocenił.

We wtorek samorząd Częstochowy poinformował też m.in., że w przeprowadzonym nocą z 24 na 25 stycznia br. wojewódzkim badaniu liczby osób bezdomnych, w tym mieście zliczono ich 371.