Brak porozumienia i spór zbiorowy w Polskiej Grupie Górniczej. We wtorek minął termin na rozmowy pomiędzy związkowcami a władzami spółki. Postulat 10% podwyżki nie został spełniony.