Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” jest niezależną organizacją pozarządową funkcjonującą od 1994 roku. Misją Stowarzyszenia MOST jest inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców województwa śląskiego zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, oraz zwiększenie udziału tychże organizacji w życiu mieszkańców. Stowarzyszenie zapewnia także wsparcie merytoryczne i infrastrukturalne (sprzęt, pomieszczenia) innym organizacjom pozarządowym.

Zadania realizują poprzez pomoc w działalności lokalnym organizacjom pozarządowym, wsparcie inicjatyw społecznych i osób zaangażowanych w działania społeczne. Podstawową formą realizacji misji jest działalność animacyjna, szkoleniowa, doradcza i informacyjna związana z realizacją celów statutowych.