Oczy całego świata skierowane są na Katowice. Powodem takiego zainteresowania jest organizacja światowej konferencji antydopingowej. Dziś podpisano umowę w sprawie organizacji tej imprezy między Ministerstwem Sportu i Turystyki a władzami miasta.

Światowa konferencja antydopingowa odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach w listopadzie 2019 roku. Organizatorzy spodziewają się nawet dwóch tysięcy gości z całego świata - przedstawicieli środowisk zaangażowanych w walkę z dopingiem w sporcie.