W najbliższym wydaniu magazynu „Z Kulturą…” między innymi o ZoomArt Festiwalu powołanym do utrwalania niezwykłej roli kalendarzy w sztuce oraz barwnych dziejach Opery Śląskiej zachowanych w pamięci Wiesława Ochmana, Henryka Grychnika, Bolesława Pawlusa i innych wybitnych artystów, których cenne wspomnienia ukazały się w nowej publikacji. Zapraszamy!