W Urzędzie Wojewódzkim spotkali się przedstawiciele śląskich organów Krajowej Administracji Skarbowej i organów nadzoru rynku. Tematem dyskusji była współpraca w obszarze kontroli bezpieczeństwa produktów przywożonych z państw trzecich.