Fundacja „Dom Nadziei” organizacja pożytku publicznego od 23 lat pomaga młodzieży uzależnionej zerwać z nałogiem. Celem fundacji jest aktywne rozwiązywanie problemu uzależnień poprzez prowadzenie ośrodka, oraz poradni, a także podejmowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Trenerzy pracują z młodzieżą, próbują odnaleźć ich pasje, wzmocnić poczucie własnej wartości, oraz pobudzić wiarę w siebie. Takie rozwiązanie pozwala walczyć z uzależnieniami u młodych ludzi.