Związkowcy Polskiej Grupy Górniczej podpisali porozumienie z zarządem spółki. Tym samym zakończył się zbiorowy spór w PGG. Uzgodniono wzrost płac o ponad siedem procent i odwołany został strajk ostrzegawczy, który był zapowiadany na najbliższą środę.

O podpisanym porozumieniu poinformował prezes Polskiej Grupy Górniczej - Tomasz Rogala. To wynik prowadzonych dziś negocjacji pomiędzy stroną społeczną a zarządem spółki, która na podwyżki dla pracowników przeznaczy w tym roku około dwieście osiemdziesiąt milionów złotych. W przyszłym roku spółka ma przeznaczyć ponad trzysta milionów złotych na ten cel. Podwyżki mają obowiązywać od 1 kwietnia bieżącego roku. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególne grupy pracowników w formie dopłat do przepracowanych dniówek.