Na lotnisku Katowice w Pyrzowicach trwa akcja promocyjna Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. W specjalnym punkcie można - uzyskać informację i wyrobić kartę. Kartę można też otrzymać przez cały roku w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przed wakacjami może to się wiązać z kolejkami. Stąd akcja promowania karty na terenie lotniska. Dokument jest ważny dwanaście miesięcy. Dla osób pobierających świadczenia emerytalne pięć lat. W przypadku braku karty każda osoba przebywająca w innym państwie członkowskim UE i kraju zrzeszonym w EFTA traktowana jest jako pacjent prywatny i musi pokryć koszty leczenia.