Wyniki najnowszych pomiarów stężenia zanieczyszczeń wody w rzece Soła i jej dopływie - potoku Sienka - coraz lepsze. Potok nadal jest skażony, ale poziom zanieczyszczeń maleje z każdym dniem od pożaru magazynu z chemikaliami w Żywcu. Jakość wody w Sole wraca natomiast do normy.

Do skażenia rzeki Soły oraz niewielkiego potoku, będącego jej lewobrzeżnym dopływem, doszło w wyniku spływania kanalizacją burzową do rzeki strażackiej piany wraz z gaszonym rozpuszczalnikiem. Alarm podnieśli mieszkańcy oraz wędkarze, którzy zauważyli martwe ryby w Sole.

Strażacy ustawili zapory, wychwytujące nieczystości w miejscu wpływania potoku Sienka do Soły oraz w miejscach ujścia kolektorów burzowych do rzeki.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zalecił władzom Żywca wyczyszczenie kolektorów burzowych, w których jeszcze nadal znajdują się pozostałości rozpuszczalnika. Po ulewnym deszczu zanieczyszczenia te mogą ponownie skazić wodę w Sole.