Wśród laureatów tegorocznej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego, przyznawanej za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej na rzecz Polski, Polaków i Polonii, znalazła się Redakcja "Głosu - Gazety Polaków w Republice Czeskiej". Jurorzy docenili wysiłek i profesjonalizm redakcji, wydającej gazetę, będącą głównym źródłem informacji dla polskiej mniejszości narodowej żyjącej na Zaolziu.