Po raz piąty zapraszamy do udziału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018. Tegoroczna, wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100-leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca 2018. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień z województwa śląskiego wraz z kompletem dokumentów z załącznika należy przesłać do koordynatora regionalnego Ewa Smak, Telewizja Polska S.A. oddział w Katowicach, ul. Telewizyjna 1, 40-152 Katowice z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

W załączniku przesyłam regulamin tegorocznego Przeglądu wraz z umową oraz kompletem pozostałych dokumentów, z którymi powinni zapoznać się uczestnicy oraz dołączyć je do zgłoszenia wraz ze zgłaszanym spektaklem, który może zostać przekazany na nośniku DVD, pendrivie lub innym nośniku, umożliwiającym odtworzenie Przedstawienia.