Po raz piąty zapraszamy do udziału w Internetowym Przeglądzie Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018. Tegoroczna, wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”.

Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

Przedłużamy nabór do Przeglądu do dnia 31 października 2018r. Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100-leciem niepodległości.

Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych. Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca 2018. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień z województwa śląskiego wraz z kompletem dokumentów z załącznika należy przesłać do koordynatora regionalnego Ewa Smak, Telewizja Polska S.A. oddział w Katowicach, ul. Telewizyjna 1, 40-152 Katowice z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”.

W załączniku przesyłam regulamin tegorocznego Przeglądu wraz z umową oraz kompletem pozostałych dokumentów, z którymi powinni zapoznać się uczestnicy oraz dołączyć je do zgłoszenia wraz ze zgłaszanym spektaklem, który może zostać przekazany na nośniku DVD, pendrivie lub innym nośniku, umożliwiającym odtworzenie Przedstawienia.