Kontrowersje wokół e-maila ze skargą na dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Poraju, która oskarżana jest o faworyzowanie uczniów, których rodzice sponsorują szkołę. Autor skargi, choć przedstawia się z imienia i nazwiska, nie pozostawia danych teleadresowych.

W treści e-maila autor zarzuca dyrektorce Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Poraju promowanie uczniów, których rodzice sponsorują szkołę. Chodzi między innymi o zewnętrzne konkursy muzyczne. Autor oskarżenia, choć jawny w swoim adresie mailowym – pozostał anonimowy, nie zostawiając żadnych danych teleadresowych.

Projekt uchwały skargi był w piątek jednym z punktów porządku obrad sesji Rady Gminy. Obecni na radzie parlamentarzyści uważają, że może to być próba zbudowania negatywnej otoczki wokół przyszłej kandydatki.

Według parlamentarzystów, rada gminy nie powinna rozpatrywać skarg anonimowych opartych o pomówienia, bo zgodnie z prawem skarga powinna zawierać imię, nazwisko i adres osoby skarżącej się.